Ngày 4/5, tại buổi đối thoại với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, ông Lê Khả Đoàn, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết ông đồng ý rút lại đơn kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết về việc ông Đoàn rút đơn kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, tỉnh đã giao Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục điều chỉnh lý lịch, cung cấp tài liệu để ông Đoàn viết lại sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức. Sau khi điều chỉnh hồ sơ, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định hủy Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Đoàn. Các ngành thanh tra, tài chính của tỉnh phối hợp thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho ông Đoàn theo quy định.

Năm 2015, ông Lê Khả Đoàn là Phó Chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang yêu cầu ngành chức năng Hậu Giang điều chỉnh năm sinh 1955 thành 1958 trong hồ sơ cán bộ, công chức của ông nhưng không được chấp nhận. Sau đó, ông Đoàn nhận được Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Hậu Giang về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Ông Đoàn đã khiếu nại lên Bộ Nội vụ.

Ngày 6/7/2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 1743/QĐ – BNV về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Khả Đoàn, nguyên Phó Chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang có nội dung yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Lê Khả Đoàn ghi ngày 30/6/1955 thành ngày 28/5/1958 theo giấy khai sinh bản chính số 439/2014 theo quy định của pháp luật. Sau đó, tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ Quyết định 572/QĐ – UBND ngày 23/4/2015, xem xét giải quyết chế độ, chính sách và bố trí công việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông Lê Khả Đoàn.

Đến tháng 9/2016, ông Đoàn nộp đơn khiếu kiện đến Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang buộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang thi hành Quyết định 1743/QĐ – BNV, ngày 6/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Khả Đoàn, nguyên Phó Chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang./.