Địa điểm dự kiến xây dựng kênh đào Salman. (Nguồn: Gulf News)

Saudi Arabia đang có kế hoạch xây dựng một kênh đào ở Yemen, có tên gọi là Salman, nhằm sử dụng như một tuyến đường thủy liên kết giữa Vịnh Persia và biển Arab thay thế cho Eo biển Hormuz.

Ông Sa'ad Ibn Omar, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Arab ở Riyadh, cho biết: "Các nghiên cứu đang được tiến hành về việc xây dựng một tuyến đường thủy, bắt đầu từ một điểm thuộc vùng nước ở khu vực Khour al-Adid của Saudi Arabia nằm giữa Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar và kéo dài khoảng 950 km tới biển Arab."

Theo lời ông Omar, khi kênh đào Salman được hoàn thành thì UAE, Qatar và Kuwait có thể xuất khẩu dầu sang các nước trên thế giới thông qua tuyến đường thủy này mà không cần phải sử dụng Eo biển Hormuz hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran.

Ông Omar cho biết thêm, khoảng 630 km của tuyến đường thủy sẽ nằm trên lãnh thổ của Saudi Arabia và 320 km sẽ được xây dựng ở Yemen với chiều rộng khoảng 150m và độ sâu 25m.

Ngoài ra, kênh đào Salman sẽ giúp giảm khoảng cách đi lại của tàu thuyền tới biển Arab xuống chỉ còn một nửa và kinh phí dự kiến thực hiện dự án này vào khoảng 80 tỷ USD./.