Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý và người lao động là đúng quy định, đại diện SCIC cũng thông tin thêm, khoản thu nhập lên tới hơn trăm triệu đồng mỗi tháng mà báo chí nêu trước đó bao gồm cả khoản thù lao, tiền thưởng hình thành từ năm 2014.

Đây là trả lời của đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sau khi có thông tin, mức lương của lãnh đạo đơn vị trong năm 2015 trung bình ở mức hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.

Trong thông cáo phát đi tối 6/7, đại diện SCIC nhấn mạnh, việc chi trả tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý và người lao động SCIC tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp kết quả hoạt động kinh doanh của SCIC. Thực tế, năm 2015, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SCIC thực hiện vượt mức so với kế hoạch kinh doanh được phê duyệt.

Với khoản thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi tháng của viên chức quản lý, đánh giá của lãnh đạo SCIC khẳng định, số tiền trên bao gồm tiền lương, tiền thưởng và thù lao. Trong số này, tiền lương, thưởng và thù lao đều theo đúng quy định của Chính phủ cũng như hướng dẫn của bộ chức năng.

Lý giải thêm, đại diện SCIC cho rằng, trong tổng thu nhập của viên chức quản lý, có một số khoản thù lao, tiền thưởng được hình thành từ năm 2014 nhưng chi trả trong trong năm 2015. Điều này do quy chế tài chính của SCIC được ban hành theo Quyết định số 3369/QĐ-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính áp dụng cho năm tài chính 2014 trở đi nên SCIC đã gộp cả nguồn của năm 2014 và năm 2015 để chi trả.

"Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, việc quyết toán tiền thưởng cho viên chức quản lý được thực hiện theo nhiệm kỳ của viên chức quản lý được tính theo nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên nên SCIC cũng dồn chi trả một số khoản các năm trước sang năm 2015 (là năm cuối nhiệm kỳ)," đại diện SCIC lý giải.

Các khoản thu nhập này theo đại diện SCIC đều là những khoản thu nhập trước thuế, khi chi trả cho viên chức quản lý và người lao động, SCIC thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cũng theo thông báo, đại diện SCIC cho biết đang báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vấn đề này./.