Theo biên bản thỏa thuận giữa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam - PVN) được ký kết ngày 30/12, tại Hà Nội, SCIC và PVN sẽ cùng nhau nghiên cứu, hợp tác trên nguyên tắc PVN và SCIC đồng sở hữu ít nhất 51% vốn trong các dự án thuộc lĩnh vực dầu khí. 
 

Cụ thể, SCIC sẽ mua lại các cổ phần tại các dự án thuộc lĩnh vực lọc hóa dầu, tìm kiếm thăm dò khai thác, chuẩn bị xây dựng, đang xây dựng, chuẩn bị hoàn thành và đã hoàn thành mà PVN đang nắm khối lượng cổ phần chi phối (tạo điều kiện để PVN dùng phần vốn này đầu tư vào các dự án khác) đồng thời mua lại cổ phần của các doanh nghiệp chưa niêm yết để đầu tư dài hạn hoặc đầu tư linh hoạt.

Bên cạnh đó, SCIC sẽ tham gia đầu tư cùng PVN vào các dự án đã triển khai nhưng chưa thu xếp được vốn và các dự án mới cũng như góp vốn thành lập mới các công ty cổ phần để đầu tư, xây dựng và khai thác các nhà máy, các dự án thuộc lĩnh vực dầu khí; hợp tác đầu tư với PVN trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí tại nước ngoài.

Ông Trần Văn Tá - Tổng Giám đốc SCIC cho biết, với mục tiêu tăng cường hợp tác, tối đa hoá các lợi thế kinh doanh của mỗi bên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, SCIC sẽ tìm kiếm và giới thiệu các đối tác chiến lược, các định chế tài chính trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh mà các bên có hoạt động đầu tư để các bên lựa chọn, mời tham gia đầu tư hoặc tham gia tài trợ vốn cho các dự án. 

Ngoài ra, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ quản lý ngành, hai bên sẽ phối hợp cùng nghiên cứu, cùng tham gia các dự án tìm kiếm, thăm dò; khai thác, vận chuyển; các dự án thuộc lĩnh vực lọc hóa dầu: Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn, Nhà máy Đạm Cà Mau; các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ, kho tàng, bến bãi, công nghệ thông tin, tự động hóa, xây lắp dầu khí ...

Tính đến tháng 12/2008, tổng số doanh nghiệp thuộc danh mục đầu tư của SCIC là 832 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 14,4 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 8,2 nghìn tỷ đồng./.

Lan Nhi (Vietnam+)