Lãnh đạo các nước thành viên SCO chụp ảnh chung tại Hội nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 10/7, tại Ufa, Liên bang Nga, đã bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng ​Hải (SCO).

Nguyên thủ các nước thành viên SCO đã thông qua Tuyên bố Ufa, Chiến lược phát triển Tổ chức hợp tác ​Thượng ​Hải đến năm 2025 và nhiều văn kiện khác.

Tuyên bố Ufa khẳng định “SCO là nền tảng vững chắc cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đối thoại tin cậy và đối tác bình đẳng giữa các quốc gia thành viên” của tổ chức.

“SCO sẽ trở thành một trong những thành viên có ảnh hưởng của hệ thống quan hệ đa quốc gia hiện đại và đóng góp cho việc duy trì an ninh và ổn định ở khu vực,” tuyên bố Ufa nêu rõ.

Tuyên bố Ufa nhấn mạnh sự phát triển của SCO diễn ra trong bối cảnh phức tạp của quan hệ quốc tế với “đặc trưng của toàn cầu hóa phát triển kinh tế và sự hình thành trật tự thế giới đa cực.”

Quá trình này được đồng hành bởi “sự gia tăng của các thách thức và nguy cơ đe dọa an ninh,” tăng cường thêm “tính khó xác định và bất ổn định ở những khu vực khác nhau của thể giới,” tuyên bố Ufa cho biết.

Các nhà lãnh đạo SCO bày tỏ quan ngại về việc gia tăng quy mô của chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan, sự tập hợp lực lượng của các nhóm khủng bố khác nhau.

Trong bối cảnh đó, nguyên thủ các nước SCO kêu gọi “tăng cường cuộc chiến chung của cộng đồng quốc tế chống lại các tổ chức khủng bố trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”

Đồng thời, tuyên bố Ufa cho biết, các quốc gia thành viên “tán thành mở rộng hoạt động của cấu trúc chống khủng bố khu vực trực thuộc SCO trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, ly khai và cực đoan.”

Về triển vọng mở rộng tổ chức SCO tuyên bố Ufa nêu rõ: “Việc tiếp nhận các thành viên mới và làm sâu sắc hơn hợp tác với các quốc gia là quan sát viên và đối tác đối thoại có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự phát triển của SCO, góp phần nâng cao tiềm năng của Tổ chức.”

​Các quốc gia thành viên SCO “xác nhận việc thông qua quyết định mở đầu thủ tục tiếp nhận Ấn Độ và Pakistan vào SCO,” cũng như cấp quy chế quan sát viên cho Belarus và đối tác đối thoại cho quốc gia khác Azerbaijan, Armenia, Campuchia và Nepal.

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Ufa, nguyên thủ các quốc gia SCO đã thông qua Chiến lược phát triển Tổ chức hợp tác Thượng Hải đến năm 2025.

Chiến lược này nhằm “đưa SCO lên tầm mới của sự phát triển về chất, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa và nhân văn, mở rộng sự tham gia vào các vấn đề khu vực và quá trình điều phối toàn cầu"./.