Theo lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 1/8.

Với các trường cao đẳng, thời hạn công bố điểm thi là trước 5/8.

Trước ngày 10/8, Vụ Giáo dục Đại học sẽ công bố điểm sàn.

Các trường sẽ gửi giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng, phiếu báo điểm của thí sinh và dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi tuyển sinh và hệ cao đẳng của các trường đại học trước ngày 10/8.

Các trường đại học, cao đẳng công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, gửi Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, Giấy báo trúng tuyển cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/8.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 từ 25/8 đến 15/9. Các trường công bố điểm trúng tuyển và gửi Giấy báo trúng tuyển cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/9.

Với nguyện vọng 3, thời gian xét tuyển từ ngày 20/9 đến 10/10 và công bố kết quả trúng tuyển nguyện vọng 3 trước 15/10.

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay đã diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc trong hai đợt thi (đợt 1 và 2) vào các trường đại học. Đợt 3 của kỳ thi sẽ được tổ chức trong hai ngày 15 và 16/7 tới, dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào các trường cao đẳng./.

Phạm Mai (Vietnam+)