Từ nay đến năm 2015, Bộ Tài chính sẽ thực hiện đổi mới và đa dạng hóa các loại hình xổ số, đưa vào thị trường một số loại hình sản phẩm như xổ số điện toán, xổ số qua điện thoại, xổ số cào biết kết quả ngay với biện pháp an toàn, nhằm đáp ứng thị hiếu của người chơi, hạn chế việc lợi dụng của hoạt động lô, đề và kiểm soát mức độ của người chơi.

Phấn đấu đến năm 2015, cơ cấu sản phẩm được điều chỉnh theo hướng xổ số truyền thống và xổ số hiện có chiếm 70% thị phần, còn lại là các loại hình xổ số mới.

Hiện nay, trên thị trường đang tồn tại 5 loại hình gồm xổ số in sẵn (chiếm 95% doanh thu), xổ số tự chọn, xổ số cào, xổ số bóc và xổ số điện toán.

Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an sớm hoàn chỉnh Đề án phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở cho việc phối hợp tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống hoạt động lợi dụng kết quả xổ số để tổ chức hoạt động lô, đề bất hợp pháp.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị xổ số kiến thiết toàn quốc nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh xổ số giai đoạn 2006-2009, bàn phương hướng hoạt động kinh doanh xổ số định hướng tới năm 2015 do Bộ Tài chính phối hợp với các công ty xổ số kiến thiết tổ chức ngày 11/3, tại thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, trong 4 năm qua, hoạt động xổ số kiến thiết đã đáp ứng được một phần nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân trong xã hội, góp phần vào việc ổn định xã hội, hạn chế tình trạng người dân tham gia cờ bạc bất hợp pháp.

Thống kê năm 2006 cho thấy bình quân mỗi người dân chi khoảng 268.000 đồng/năm cho hoạt động xổ số và con số này năm 2009 là 400.000 đồng/người/năm.

Tốc độ tăng doanh thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2006-2009 bình quân cả nước đạt 18% so với năm 2005. Riêng năm 2009, tổng doanh thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt hơn 34.500 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 20,2%/năm so với năm 2005 và đạt 9.771 tỷ đồng năm 2009.

Các tỉnh, thành phố đã sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Tỷ lệ bình quân đầu tư vào các lĩnh vực này đạt 64,4% năm 2007 và 76,4% năm 2009./.