Trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán tài chính toàn bộ danh mục 6 dự án mới theo đề nghị của Ngân hàng Thế giới, bao gồm Dự án cải thiện môi trường nước Bình Dương; Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Dự án hành lang hậu cần đường thủy phía Nam; Dự án phát triển khả năng chống chịu tổng hợp - Giai đoạn 1 cho Bình Định và Quảng Nam, Giai đoạn 2 cho Khánh Hòa và Phú Yên; Dự án quản lý nước bền vững Phú Quốc.

Nội dung trên được Uỷ viên Trung ương đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đưa ra trong buổi tiếp xã giao với bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, ngày 25/3.

Tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ hiệu quả cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Ông cho biết thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã tham gia kiểm toán tài chính và xác minh kết quả 5/6 chương trình, dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Việt Nam. Theo đó, các báo cáo kiểm toán và xác minh kết quả của Kiểm toán Nhà nước đối với các chương trình, dự án này đạt chất lượng và được Ngân hàng Thế giới đánh giá cao, sử dụng hiệu quả.

“Ngân hàng Thế giới đã có sự hợp tác kịp thời, cung cấp cho Kiểm toán Nhà nước những tư liệu, thông tin và kinh nghiệm quý giá. Điều này giúp Kiểm toán Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế và hoạt động theo hướng tiệm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế,” người đứng đầu ngành Kiểm toán nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định sẽ bố trí nhân sự có kỹ năng, kinh nghiệm kiểm toán chất lượng cao và nguồn lực đầy đủ có sẵn để tiếp tục thực hiện kiểm toán và kiểm đếm các chương trình, dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Việt Nam giai đoạn gia hạn (bao gồm Chương trình phát triển đô thị Quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc năm 2022; Chương trình Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn năm 2022-2023) một cách chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Với nhiệm vụ giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công, giúp tăng cường nền quản trị tốt của Việt Nam, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước tăng cường năng lực trong các lĩnh vực ưu tiên, gồm kiểm toán môi trường; kiểm toán việc thực hiện các chính sách vĩ mô; chuyển đối số và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; kiểm toán các lĩnh vực mới nổi như ứng phó với đại dịch, các mục tiêu phát triển bền vững,….; tiếp cận và ứng dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, các phương pháp, kỹ năng kiểm toán hiện đại; hỗ trợ xây dựng và hoàn hiện hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm toán để tạo điểu kiện thực hiện kiểm toán từ xa.

Bà Carolyn Turk nhận định những thành tựu đạt được của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong những năm qua là rất lớn, tuy nhiên những thách thức đặt ra cho ngành cũng không nhỏ. Bên cạnh đó, bà Carolyn cảm ơn Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã nhận lời kiểm toán toàn bộ các dự án trong danh mục dự kiến của Ngân hàng Thế giới

Mặt khác, bà Carolyn cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hiệu quả mối quan hệ hợp tác với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới.

“Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ dành một khoản hỗ trợ để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam triển hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 và thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán theo thông lệ quốc tế; tiếp tục là đối tác tìm kiếm, kết nối sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế cho sự phát triển của ngành,” bà Carolyn nhấn mạnh./.

5 chương trình, dự án do WB tài trợ tại Việt Nam đã được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tài chính và xác minh kết quả:

- Chương trình Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng.

- Chương trình phát triển đô thị Quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc.

- Chương trình Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

- Chương trình hỗ trợ thực hiện 02 Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)