Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong năm nay, cơ quan này tiếp tục đánh giá về chính sách tài chính và chính sách tiền tệ, sau đó tiến hành kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than-Khoáng sản, quỹ bình ổn xăng dầu, kiểm toán Tập đoàn Vinashin để phục vụ tái cơ cấu tập đoàn trong thời gian tới.

Tại buổi tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 ngày 24/1, Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ triển khai 151 cuộc kiểm toán, tăng 15,2% về số cuộc và gần 10% về quy mô so với năm 2010.

Kế hoạch kiểm toán năm 2011 sẽ được triển khai theo các thứ tự ưu tiên như kiểm toán ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA; việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cũng như các tổ chức tài chính, ngân hàng, nhằm cung cấp thông tin sát thực, phục vụ công tác lãnh đạo và giám sát của Đảng và Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đề nghị Kiểm toán Nhà nước sớm cụ thể hóa thành các nhiệm vụ chi tiết theo lộ trình hợp lý và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành kiểm toán đến năm 2020.

Các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước cần bám sát chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; đồng thời chủ động để bao quát đủ rộng theo phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm của ngành theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đặc biệt coi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên theo tiêu chuẩn đã được xác định trong Luật Kiểm toán Nhà nước, nhất là bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

Năm 2010, toàn ngành đã kết thúc toàn bộ các cuộc kiểm toán theo đúng kế hoạch. Tính đến 20/1/2011, Kiểm toán Nhà nước đã phát hành 121 báo cáo kiểm toán trên tổng số 132 cuộc trong năm.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền hơn 13.770 tỷ đồng.

Các khoản nợ đồng Kiểm toán Nhà nước phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách nhà nước là gần 700 tỷ đồng; kiến nghị xử lý các khoản phải nộp, hoàn trả lại và quản lý qua ngân sách nhà nước hơn 7.580 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác là hơn 1.000 tỷ đồng./.