Chiều 26/2, tại phiên thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí tiến hành sửa đổi, bổ sung điều 126 Luật Nhà ở và điều 121 Luật Đất đai để trình Quốc hội, nếu được thông qua tại kỳ họp thứ 5 thì sẽ đưa vào áp dụng kể từ 1/9/2009.

Tại buổi họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tập trung cho ý kiến về việc làm rõ hơn, cụ thể hơn các khái niệm luật hay nội dung nêu trong dự luật sửa đổi liên quan đến đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam và những quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài có sở hữu nhà ở tại Việt Nam
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung điều 126 Luật Nhà ở và 121 Luật Đất đai theo hướng mở rộng đối tượng và quyền lợi của người Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là cần thiết, thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa kiều bào ta ở nước ngoài với quê hương, khuyến khích các nhà đầu tư, nhà khoa học, những người có tài năng đóng góp cho đất nước./.
 
(TTXVN/Vietnam+)