Mục tiêu của ngành hải quan đặt ra trong năm 2010 đối với 10 đơn vị triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử là kim ngạch xuất khẩu thông qua hải quan điện tử chiếm 60%.

Cũng trong năm nay, ngành mở rộng thủ tục hải quan điện tử với các loại hình chế xuất và xây dựng văn bản pháp lý cho việc triển khai thủ tục hải quan điện tử với loại hình chuyển phát nhanh.

Theo Tổng cục Hải quan, để hoàn thành mục tiêu trên, ngành thực hiện mô hình thủ tục hải quan điện tử theo 3 khối. Cụ thể, khối 1 tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin tập trung. Theo đó, toàn bộ máy móc thiết bị để tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin tự động được đặt tại Trung tâm dữ liệu và Công nghệ thông tin.

Khối 2 kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan điện tử. Khâu này sẽ được đặt tại các chi cục hải quan. Khối 3 kiểm tra thực tế hàng hóa. Lực lượng, thiết bị của khâu cuối cùng này được đặt tại các điểm kiểm tra hàng hóa tập trung.

Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo mô hình trên đảm bảo cho quá trình thông quan thuận tiện, nhanh chóng. Ngoài ra, cách làm trên giúp ngành hải quan tập trung được nguồn lực, duy trì, vận hành hệ thống công nghệ thông tin linh hoạt hơn.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, việc triển khai thủ tục hải quan điện tử trong thời gian qua đã tạo thuận lợi cho cả phía doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Cụ thể, doanh nghiệp giảm thời gian thông quan, giảm chứng từ hồ sơ hải quan.

Đối với lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra, doanh nghiệp chỉ cần khai tờ khai hải quan còn các chứng từ khác lưu tại doanh nghiệp.

Đối với lô hàng phải qua kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp cũng chỉ phải nộp các chứng từ khi có yêu cầu của cơ quan hải quan.

Về phía cơ quan hải quan, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về cải cách hiện đại hóa, từ đó, xác định lại mô hình thủ tục hải quan điện tử cho giai đoạn mở rộng.

Ngoài ra, việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử cũng giúp hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cấp từng bước và thực hiện chuẩn mực quốc tế./.

Hải Yến (Vietnam+)