Thời gian qua, các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội liên tiếp để xảy ra các vụ việc gây bức xúc dư luận, xuất phát từ việc một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong các khâu tổ chức cán bộ, thực hiện quy chế chuyên môn cũng như các quy định của pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản 5722/UBND-VX chấn chỉnh hoạt động quản lý chỉ đạo, điều hành công tác y tế.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo người đứng đầu và toàn bộ cán bộ công nhân viên các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật, của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội. Đặc biệt chấp hành tốt Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND thành phố về “Năm kỷ cương hành chính 2013”.

Sở Y tế chủ động rà soát, kiểm tra xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, nhất là những vị trí, cơ sở dễ xảy ra sai phạm, kịp thời xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tăng cường kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp trong nhiệm vụ quản lý, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, có kế hoạch và biện pháp cụ thể ngăn chặn không để xảy ra vụ việc vi phạm tương tự.

Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh. Trường hợp có dấu hiệu phạm tội, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở y tế bố trí cán bộ thay thế đảm bảo hoạt động toàn ngành y tế, phục vụ kịp thời công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân trong Ban Giám đốc Sở Y tế, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, có hình thức xử lý nghiêm nếu xảy ra sai phạm.

UBND thành phố giao Công an Hà Nội chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phát hiện điều tra, xử lý truy cứu trách nhiệm cá nhân, tập thể sai phạm./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)