Ngày 16/12, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) cho biết, SeABank đã thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản SeABank (SeABank AMC), có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.
 
Tổng Giám đốc SeABank Lê Văn Chí cho biết: SeABank AMC thành lập nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nợ và khai thác tài sản của SeABank thông qua việc tiếp nhận, quản lý và thu hồi các khoản nợ phải thu, nợ khó đòi từ phía ngân hàng, đảm bảo kinh doanh an toàn và bền vững của ngân hàng, đảm bảo kinh doanh an toàn và bền vững của ngân hàng.
 
Bên cạnh đáp ứng nhu cầu về xử lý nợ xấu của chính SeABank, công ty sẽ sử dụng các kỹ năng chuyên sâu của mình để phục vụ nhu cầu xử lý nợ và tài sản tồn đọng của các doanh nghiệp khác, giúp nguồn vốn trong nền kinh tế lưu chuyển minh bạch và thông thoáng hơn../.
 
Dương Anh Tùng (Vietnam+)