Theo thông tin từ SGT (Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài gòn), đầu tháng 10/2009 công ty đã đưa hệ thống viễn thông không dây vào khai thác tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Hệ thống viễn thông trên được ứng dụng công nghệ Pre - Winmax có thể cung cấp tức thời các dịch vụ điện thoại cố định, internet băng thông rộng và các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Theo đó SGT sẽ tiếp tục phát triển loại hình kinh doanh này trong tương lai, thị trường tiềm năng hướng tới sẽ là các khu công nghiệp, đô thị, cao ốc do Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (Saigon Invert Group) quản lý.

Cũng theo SGT, ngày 16/10/2009 công ty sẽ thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, đợt I/2009 với mục đích bổ sung nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính của công ty, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1.000.000 đồng.

Trái phiếu có thời hạn 5 năm, lãi suất cố định là 12,5%/năm được trả định kỳ 01 lần hàng năm vào ngày phát hành. Tiền gốc sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn, đúng bằng mệnh giá trái phiếu.

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư.../.


Linh Chi (Việtnam+)