BERKELEY, CALIFORNIA,MỸ – Media OutReach – Ngày 12/4/2019, Quỹ Shakti Thụy Sỹ (The Swiss Shakti Foundation) đã đưa ra thông báo lưu ý cho công chúng rằng, không có việc phát hành tiền số lần đầu ra công chúng (ICO) của Shakti Coins. Mọi người hãy cảnh giác để không bị lừa bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tuyên bố có quyền truy cập vào Shakti Coins để mua. Shakti Coins chỉ có thể được khai thác. Do đó, không có đồng tiền
Shakti Coins nào có sẵn để mua từ bất cứ ai.

Việc đăng ký khai thác Shakti Coins sẽ được mở trên cơ sở từng quốc gia một trong những ngày tới. Giấy phép khai thác năng lượng (với số lượng hạn chế) sẽ có sẵn cho các công ty khai thác đang hoạt động theo tỷ lệ dân số. Ví dụ, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ sẽ có số lượng người khai thác năng lượng tương đương với dân số của họ và được cung cấp trên cơ sở “ai đến trước, được phục vụ trước”.

ShaktiCoin khuyến khích sự nhiệt tình xung quanh Shakti Coins, nhưng muốn khuyến khích mọi người chú ý đến các chi tiết và tránh mua coin giả. Hệ sinh thái Shakti được thiết kế để giữ giá trị ổn định là 5,0 USD. Do đó, không có khả năng hoặc cơ hội nào cho việc bơm và đổ máy vẽ.

Quyền sở hữu khai thác phân tán
Mạng Shakti sẽ luôn được sở hữu và vận hành 100% bởi công chúng. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng có thể tham gia với tư cách là nhà điều hành nút (người khai thác) của Mạng Shakti. Quỹ Shakti đã bảo toàn nhiệm vụ duy nhất của Satoshi Nakamoto là chèn quyền sở hữu trong tay các nhà khai thác nút. Việc khai thác Shakti Coin được phân phối một cách dân chủ trên toàn thế giới và được củng cố bởi hoạt động của nút theo tỷ lệ giấy phép một nút cho một người. Văn phòng Berkeley, California có nhiệm vụ đạt được sự tuân thủ quy định và đảm bảo việc phân bổ công bằng cho các nút (thợ mỏ) trên toàn thế giới.

Giao thức PoE (Proof-of-Effort – PoE -tạm dịch là bằng chứng nỗ lực) thay thế giao thức ngốn điện của Bitcoin mà không ảnh hưởng đến bảo mật. Ví dụ: một máy tính chuyên khai thác Shakti Coin có giấy phép T400 Power Mining sẽ tiêu thụ năng lượng tương đương với máy chủ email, nhưng có khả năng tạo ra thu nhập khai thác dự kiến ​​là 10.000 USD ++ mỗi tháng với giá trị tương đương trong SXE trong vòng 18 tháng .

Chỉ www.shakticoin.com có thể phân phối giấy phép Khai thác. Xin lưu ý về việc mời email lừa đảo hoặc các trang web giả mạo với các URL “đủ gần” (ví dụ: twtter.com). Dạng lừa đảo này đã trở nên khá phổ biến, vì vậy,
Quỹ Shakti Thụy Sỹ kêu gọi các nhà khai thác tiềm năng chú ý đến các chi tiết. Việc khai thác Shakti Coin sẽ bị hạn chế,nhất là ngay từ đầu. Số lượng nơi khai thác có sẵn sẽ phát triển cùng với mạng. Ngay từ bây giờ, hệ sinh thái Shakti sẽ chỉ chấp nhận một số ít người khai thác năng lượng trên cơ sở “ai đến trước, được phục vụ trước”.

Thông tin về Shakti Coin

Dự án Shakti là một sáng kiến ​​quốc tế tồn tại độc lập với bất kỳ liên kết nào với ngành công nghiệp, chính phủ, tôn giáo hoặc đảng phái chính trị.
Quỹ Shakti Thụy Sỹ là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng có trụ sở tại Zug, Thụy Sỹ được giao nhiệm vụ cung cấp sự giám sát một cách khách quan hệ sinh thái Shakti.

Có thể tìm hiểu thêm tại https://www.shakticoin.com

Hình ảnh có sẵn tại AP Images (http://www.apimages.com)

Giang Tran