(Nguồn: Siemens)

Siemens cho biết đã đạt được định hướng đề ra cho năm tài khóa 2015 khi đơn hàng tăng 6%, đạt 82,3 tỷ euro, doanh thu cũng tăng 6%, đạt 75,6 tỷ euro.

Lãi ròng đạt tổng cộng 7,4 tỷ euro (năm tài khóa 2014: 5,5 tỷ euro). Lãi cơ bản trên một cổ phiếu là 8,84 euro, cao hơn 39% so với năm 2014.

“Chúng tôi thực hiện thành công những gì chúng tôi cam kết và đang ở vị thế vững vàng để triển khai kế hoạch của công ty cho năm sắp tới”, ngài Joe Kaeser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens AG phát biểu.

Siemens dự định sẽ mua lại cổ phiếu với tổng giá trị lên đến 3 tỷ euro trong vòng 36 tháng tới. “Với chương trình mua lại cổ phiếu đã được lên kế hoạch, chúng tôi muốn đảm bảo rằng cổ đông của chúng tôi sẽ liên tục tham dự vào thành công của công ty” theo lời ông Rafl P. Thomas, giám đốc tài chính của Siemens AG.

Siemens dự đoán trạng thái mềm mỏng hơn về môi trường kinh tế vỹ mô và sự tiếp nối tình trạng phức tạp về môi trường địa chính trị trong năm tài khóa 2016. Tuy nhiên, công ty vẫn kỳ vọng đạt tăng trưởng lợi nhuận ở mức trung bình./.