Chính phủ Singapore vừa khởi động một sáng kiến trị giá 10 triệu SGD (8 triệu USD) nhằm thu hút và giữ chân các tài năng trong nước tích cực làm việc trong lĩnh vực công nghệ y học.

Kế hoạch trên có tên là "Sáng kiến chuyển đổi ngành công nghệ y học" được khởi động nhằm mục tiêu giúp các doanh nghiệp chuyển đổi cách thức hoạt động và gia tăng giá trị của việc làm trong ngành.

Ngoài ra, kế hoạch này còn góp phần cải thiện năng suất và nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng những đòi hỏi của ngành trong tương lai.

Ông S. Iswaran, Bộ trưởng Bộ Văn phòng Thủ tướng Singapore và là Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp "quốc đảo Sư tử", cho biết trong 10 năm qua, sản lượng chế tạo của ngành công nghệ y học của Singapore đã tăng hơn gấp đôi và đạt 4,3 tỷ SGD vào năm 2012.

Hiện có khoảng 10.000 lao động đang làm việc trong lĩnh vực này, nhưng nhu cầu cần lao động dự kiến gia tăng bởi tình trạng già hóa dân số, tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển và những đòi hỏi về chất lượng chăm sóc sức khỏe cũng như y tế tốt hơn.

Theo Bộ trưởng Iswaran, trước sức ép cạnh tranh ngày càng tăng, ngành công nghệ y học Singapore cần đổi mới, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị và sáng tạo khác biệt.

Dự kiến, các doanh nghiệp công nghệ y học Singapore sẽ được hỗ trợ về nhiều mặt để đẩy mạnh hoạt động của họ theo sáng kiến trên trong khoảng hai năm tới.

Ngoài ra, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Singapore, Viện việc làm và tuyển dụng Singpore sẽ phối hợp cùng với Ban Kinh tế và Phát triển để thu hút thêm nhân lực, nâng cao tay nghề và đào tạo bồi dưỡng cho các lao động trong nước thuộc lĩnh vực này./.