SMC 2019: Hàn Quốc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

Khách tham quan Hội chợ quốc tế về Du lịch Y tế Seongnam (SMC) 2019 đã được trải nghiệm nhiều sản phẩm và dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ của Hàn Quốc.
Vi Diệu (Vietnam+)