Với khoảng 150 triệu người sử dụng mỗi ngày, ứng dụng nhắn tin Snapchat đã chính thức vượt qua Twitter về mức độ phổ biến.

Theo Bloomberg, Twitter hiện có 140 triệu người sử dụng hàng ngày, ít hơn so với Snapchat.

Chỉ riêng trong tháng 12 năm ngoái, Snapchat đã đạt 110 triệu người sử dụng hàng ngày, với sự gia tăng nhanh chóng số lượng người sử dụng là những người trẻ tuổi.

Snapchat cũng như Twitter chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên của Bloomberg.

Twitter, có 310 triệu người sử dụng thường xuyên hàng tháng, không tiết lộ có bao nhiêu người sử dụng hàng ngày nhưng trong báo cáo kinh doanh quý, mạng xã hội này cho biết khoảng 44% người sử dụng hàng tháng của họ đang hoạt động mỗi ngày ở 20 thị trường hàng đầu./.