Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng.

Tính chung trong 7 tháng năm 2017, cả nước có thêm 72.953 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 690.738 tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng qua là 1.670.465 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 690.738 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 979.727 tỷ đồng với 21.383 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng năm 2017 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: kinh doanh bất động sản đăng ký 2.706 doanh nghiệp, tăng 68%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 812 doanh nghiệp, tăng 31%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 385 doanh nghiệp, cũng tăng 31%; giáo dục và đào tạo đăng ký 1.886 doanh nghiệp, tăng 29%;... duy nhất, lĩnh vực vận tải kho bãi đăng ký 3.563 doanh nghiệp, giảm 6%.

Trong 7 tháng, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 17.549 doanh nghiệp, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên, có một số ngành có số doanh nghiệp giảm như: dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có 854 doanh nghiệp, giảm 5,2%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 47 doanh nghiệp, giảm 4,1%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 169 doanh nghiệp, giảm 2,3% và khai khoáng 197 doanh nghiệp, giảm 1,5%.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 15.866 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016. Số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 27.408 doanh nghiệp, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Theo chuyên gia của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

So sánh với cùng kỳ của năm 2016, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng tăng 19,8%.

Cũng trong 7 tháng năm 2017, một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao động gia nhập thị trường tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm có: tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 4.801 lao động, tăng 48%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 6.469 lao động, tăng 34%; giáo dục và đào tạo đăng ký 12.544 lao động, tăng 26%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 40.913 lao động, tăng 25%...

Các ngành còn lại đều có tỷ lệ lao động đăng ký giảm so với cùng kỳ năm 2016. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng qua là 720.772 lao động, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước…/.