So luong ho so quyet toan thue qua he thong dien tu tang manh hinh anh 1Ảnh minh hoạ (Nguồn: CTV/vietnam+)

Ngày 30/3, Cục Thuế thành phố Hà Nội thông tin, sau những nỗ lực tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện quyết toán thuế-năm 2019, đặc biệt là thông tin đầy đủ, kịp thời việc nộp dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên Trang thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn) đã ghi nhận những kết quả hợp tác khả quan.

[Hà Nội đề nghị người dân nên khai thuế qua kênh trực tuyến]

Cụ thể, bằng các hình thức đăng tin lên website của Cục Thuế, qua các cơ quan báo chí, truyền hình, mạng xã hội..., đến sát thời hạn quyết toán thuế-năm 2019, số lượng người nộp thuế đến bộ phận một cửa  rất ít, thay vào đó số thông tin dữ liệu gửi qua Cổng thông tin thuế điện tử đã tăng mạnh.

Theo kết quả ghi nhận, riêng trong ngày 28/3, số lượng thông tin dữ liệu tại Cục Thuế thành phố Hà Nội đẩy lên hệ thống đạt 3.163 bản.

Theo đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của người nộp thuế trong việc sử dụng các phương thức điện tử để giao dịch với cơ quan Thuế, vừa giảm thời gian, chi phí đi lại, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)