Đại biểu Quốc hội tỉnh Ðồng Nai Dương Trung Quốc trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí bên lề phiên họp Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 30/3, Quốc hội bắt đầu kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước. Trong phiên họp sáng 30/3, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bên lề phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, sau Đại hội XII của Đảng, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban Chấp hành Trung ương.

Vì vậy, việc sớm kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII sẽ tạo thuận lợi cho các cơ quan trong bộ máy Nhà nước có điều kiện bắt tay ngay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII sớm hơn, tập trung hơn.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nêu: "Thông thường các chức danh được bầu cho một nhiệm kỳ mới và do một Quốc hội nhiệm kỳ mới. Mặc dù chúng ta đã chứng kiến rất nhiều lần có sự thay đổi nhân sự, trước hết là do kết quả của những quyết định trong tổ chức Đảng.

Lần này, kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XII, tạo ra tình huống có thể nói là lần đầu tiên 3 chức danh quan trọng nhất, sau Đại hội không tham gia Ban Chấp hành Trung ương và không tham gia Bộ Chính trị. Vì thế lần này chúng ta phải tiến hành một lúc 3 chức danh quan trọng (Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở đó hoàn thiện bộ máy"

Đại biểu Dương Trung Quốc đánh giá đây là giải pháp tình huống phù hợp với đòi hỏi thực tế để làm cho bộ máy sớm đi vào hoạt động một cách có hiệu quả trong công tác đối nội và đối ngoại.

Theo đại biểu Dương Trung Quốc, việc bầu các chức danh cấp cao lần này như mọi quy trình khác, bảo đảm sự giám sát của Quốc hội trong việc đánh giá các nhân sự tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp quy định, cũng như những chuẩn mực tiêu chuẩn.

"Nó giống như lấy biểu quyết tín nhiệm các chức danh trong Quốc hội, trong đó có các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước để thể hiện đòi hỏi của người dân thông qua các đại biểu của mình, thể hiện sự tín nhiệm và nó cũng tăng cường trách nhiệm, nhất là lần này nhiều chức danh quan trọng phải tuyên thệ trước Quốc hội.

Tôi cho đây là những điều cần thiết không chỉ là thủ tục, khiến cho người được nhận nhiệm vụ mới, ở những vị trí cao như thế, không những nhận được vinh dự mà còn ý thức được trách nhiệm của mình"- đại biểu chia sẻ.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh), việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII là việc làm rất kịp thời. Đảng đã kiện toàn nhân sự rồi thì Nhà nước cũng phải làm.

Nhiều đại biểu khác cũng cho rằng, thành công Đại hội XII của Đảng và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của đất nước, cử tri và người dân mong muốn, những nhân sự đã được chuẩn bị để kế nhiệm, nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới để điều hành, lãnh đạo đất nước.

Chia sẻ kỳ vọng về những người lãnh đạo mới, đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) khẳng định, nhiệm kỳ qua các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã không ngừng đổi mới, đem lại những thành tựu nổi bật và ấn tượng về mọi mặt của đất nước.

Với tâm thế đó, đại biểu cũng như cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng vào hành động quyết liệt và những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa của những người đứng đầu, những người tới đây sẽ được lựa chọn.

Đại biểu Dương Trung Quốc mong nhiệm kỳ tới sẽ hoàn thiện hơn cơ chế về mặt pháp lý, trách nhiệm cá nhân. Mỗi vị cán bộ ở cương vị của mình, đặc biệt ở cương vị cấp cao, thể hiện trách nhiệm cá nhân thông qua việc thực hiện quyền năng của mình theo Luật định.

Chuyên trang Chính phủ Việt Nam của báo điện tử Vietnam Plus nằm tại địa chỉ dưới đây: http://www.vietnamplus.vn/pages/chinhphu.vnp ./.