Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo nhận định Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương về tình hình thủy văn các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong tháng Tư, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của hai đợt triều cường.

Mực nước cao nhất tháng trên sông Tiền tại Tân Châu 1,31m (ngày 24/4), trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,43m (ngày 24/4), cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,25-0,35m.

Mực nước thấp nhất tháng tại Tân Châu -0,40m (ngày 17/4), tại Châu Đốc -0,45m (ngày 17/4), đều thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 0,4m.

Trong tháng, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động. Mực nước cao nhất tại Tà Lài 110,78m (ngày 14/4).

Trong tuần tới, mực nước trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm; trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ hoặc thấp nhất lịch sử.

Dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-30%; riêng sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng thiếu hụt lớn (khoảng 100%), sông Thu Bồn tại Nông Sơn cao hơn trung bình nhiều năm 96%, sông Ba tại Củng Sơn cao hơn trung bình nhiều năm 18%.

Tình hình khô hạn và thiếu nước vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, riêng khu vực Tây Nguyên có khả năng sẽ giảm hơn so với tuần trước.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều và đạt mức cao nhất vào ngày 7-8/4. Mực nước cao nhất tuần trên sông Tiền tại Tân Châu 1,1m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,2m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,19-0,27m.

Mực nước thấp nhất tuần tại Tân Châu -0,15m, tại Châu Đốc -0,2m, đều thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 0,06-0,11m.

Trong tuần tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động nhỏ.

Tính đến ngày 1/4, dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đạt trung bình khoảng 75-100% so với dung tích thiết kế; các hồ thuộc các tỉnh còn lại ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dung tích trữ thấp đạt trung bình khoảng 35-60% dung tích thiết kế.

Mực nước các hồ thủy điện hầu hết thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 0,4-6,0m; một số hồ thấp hơn rất nhiều như hồ Bản Vẽ 15,77m, hồ Ka Năk 11,99m, hồ Đại Ninh 11,33m, hồ Hàm Thuận 11,52m, hồ Vĩnh Sơn C 9,15m, hồ Buôn Tua Srah 8,65m, hồ A Vương 8,03m.

Tình hình khô hạn, thiếu nước vẫn tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên./.