Giao dịch tại Sacombank. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngày 14/9, ngân hàng này đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southern Bank).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức chấp thuận việc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/9.

Trước đó vào giữa tháng 7, tại Đại hội cổ đông bất thường, cổ đông của cả hai ngân hàng đã đồng ý thông qua việc sáp nhập. Trong đó, 93,71% cổ đông Sacombank và 99,88% cổ đông Southern Bank chấp thuận.

Tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phần của Southern Bank sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank.

Sau khi sáp nhập, Ngân hàng sáp nhập vẫn giữ tên "Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)" có vốn điều lệ đạt 18.853 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng. Sacombank sẽ có mạng lưới hoạt động tăng lên 567 điểm giao dịch ở Việt Nam, Campuchia, Lào với tổng số cán bộ, nhân viên là 15.510 người và khoảng 3,5 triệu khách hàng.

Bên cạnh đó, tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ với khách hàng sau sáp nhập vẫn được đảm bảo, đồng thời với nguồn lực vốn mạnh hơn trước, Ngân hàng sau khi sáp nhập được kỳ vọng nâng cao hơn nữa về quy mô và chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tăng khả năng cung ứng vốn ra thị trường.

Theo đề án, sau sáp nhập, Sacombank sẽ xây dựng mô hình tổ chức dựa trên nền tảng mô hình tổ chức hiện tại của ngân hàng sáp nhập. Theo đó, Sacombank thực hiện sắp xếp, tổ chức theo hướng của một ngân hàng hiện đại, tập trung và chuyên môn hóa cao hơn, tận dụng được hiệu quả nguồn lực tối đa, trong đó hình thành các khối về kinh doanh, quản lý rủi ro, hỗ trợ..., đồng thời áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị doanh nghiệp nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành của ngân hàng.

Theo lộ trình, các hoạt động lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu STB của Sacombank, sắp xếp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và nhân sự điều hành sẽ được thực hiện vào quý 4/2015./.