Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà và ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Lê Hoàng Hà – Tổng giám đốc Công ty với một loạt lỗi vi phạm hành chính trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty Quốc tế Sơn Hà đã công bố thông tin có nội dung không chính xác. Theo thông tin công bố trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (ngày 30/7/2015), phương án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất Bình nước nóng và Chậu rửa cao cấp của Công ty có thời gian thực hiện kiến vào quý 3/2015 và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cũng là quý 3/2015 (phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 17/4/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 810/QĐ-HĐQ ngày 24/6/2015 thông qua).

Tuy nhiên trên thực tế, Công ty này đã bắt đầu thực hiện đầu tư Dự án Chậu rửa cao cấp và Bình nước nóng (mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng mới) ngay từ tháng 1/2015, trước khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị thông qua.

Với lỗi vi phạm trên, Công ty Quốc tế Sơn Hà bị xử phạt 85 triệu đồng và buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin không chính xác theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, các ông Lê Vĩnh Sơn và ông Lê Hoàng Hà cũng bị xử phạt hành chính 60 triệu đồng/người. Do, các ông này đã vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Cụ thể, hai ông Lê Vĩnh Sơn và Lê Hoàng Hà đã đại diện cho Công ty cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Hiway Việt Nam (tổ chức liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty khi chưa được đại hội đồng cổ đông thông qua) và đã cấp các khoản vay cho các công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh thương mại Vinaconex và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sơn Hà Nghệ An./.