Lễ ký Thỏa thuận hợptác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Deloitte Việt Nam, ngày 21/5 (Ảnh: SSC)

Theo công bố từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết, Cơ quan này đã phối hợp với Công ty Deloitte Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp giữa giai đoạn 2018-2020.

[Phó Chủ tịch Quốc hội: Chăm lo cho doanh nghiệp đã đủ độ chưa?]

Theo đó, nội dung hợp tác tập trung vào hai lĩnh vực kế toán kiểm toán và quản trị công ty.

Đánh giá cao quá trình hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian qua, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hai cơ quan đã có những Thỏa thuận hợp tác trước đó (năm 2012 và năm 2016) trong các lĩnh vực đào tạo nhằm tăng cường năng lực thực tế về kế toán và kiểm toán cho đội ngũ công chức của Ủy ban.

“Và thỏa thuận hợp tác lần này, hình thức triển khai sẽ linh hoạt hơn để đảm bảo phù hợp với mục tiêu quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,” ông Dũng nói./.