Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

​Theo thông tin từ Công ty Cổ phần chứng khoán Sài gòn (mã SSI-HoSE), SSI sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu cho các đối tượng là tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng.

Từ đầu năm 2017, đây là lần thứ 2 tính SSI phát hành trái phiếu, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành sau cả 2 đợt là 600 tỷ đồng.

Cụ thể, SSI sẽ chào bán 600 trái phiếu, có mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu, thời hạn 2 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, ưu tiên thanh toán như các khoản nợ khác có bảo đảm khác, được phát hành và thanh toán bằng VND, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Theo đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiết kiệm của khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của 5 ngân hàng Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG), Ngân hàng BIDV (BID), Agribank và Ngân hàng quốc tế Việt Nam (VIB) cộng với biên độ. Như vậy, biên độ trong 12 tháng đầu sẽ là 1%/năm, từ tháng thứ 13 đến tháng 24 là 1,2%/năm. Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần duy nhất vào ngày đáo hạn của trái phiếu, lãi trái phiếu được thanh toán 1 năm/ lần.

Đại diện SSI cho biết, tổng số vốn 300 tỷ đồng huy động được trong đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, đầu tư kinh doanh trái phiếu niêm yết, tăng quy mô vốn cho các hoạt động của SSI nhưng không bao gồm mục đích đầu tư, kinh doanh cổ phiếu.

Trước đó, vào tháng Một, SSI cũng đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phi tài chính với mục đích đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng vốn trung hạn trong cơ cấu nguồn vốn của SSI.

Ngày 21/4, SSI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu 2.312 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch và tăng 28% so với 2015. Lợi nhuận trước thuế và 1.056 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 11,24% kế hoạch.

Theo đó, tổng tài sản Công ty đạt 13.228 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2015, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 7.153 tỷ. Năm 2017, SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 2.108 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.058 tỷ đồng./.