Các nhà khoa học Canada đã lợi dụng mô hình khí hậu phát hiện khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong tầng khí quyển hiện nay sẽ khiến cho hiệu ứng ấm lên toàn cầu tiếp tục kéo dài nhiều thế kỷ.

Điều này sẽ làm cho nhiệt độ nước biển tăng lên, bộ phận lớp băng ở Nam Cực tan chảy, qua đó khiến bề mặt nước biển dâng cao.

Cụ thể các nhà khoa học đã lợi dụng mô hình khí hậu mô phỏng đặc trưng biến đổi khí hậu Trái Đất trong 1.000 năm tới dưới tác động của sự giảm thiểu khí thải của con người.

Kết quả cho thấy, cho dù ngay từ bây giờ con người hoàn toàn không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ngừng việc thải khí thải công nghiệp gây hiệu ứng nhà kính, vẫn không thể ngăn chặn được hiện tượng nước biển Nam Cực ấm lên và sự sa mạc hóa khu vực Bắc Phi.

Nghiên cứu dự đoán trong vòng 1.000 năm tới, nhiệt độ nước biển trung bình ở khu vực xung quanh Nam Cực có thể tăng lên 5 độ C, điều đó khiến cho lớp băng bao phủ ở Tây Nam Cực tan chảy.

Diện tích băng bao phủ tan chảy sẽ khiến cho bề mặt nước biển dâng cao vài mét. Ngoài ra, biến đổi khí hậu có thể khiến cho mức độ sa mạc hóa ở một số khu vực Bắc Phi lên tới 30%.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra, sự biến đổi có nghiêm trọng hay không điều đó quyết định ở nỗ lực giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính ngay từ bây giờ của con người./.