Ảnh minh họa. (Nguồn: UN Women)

Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam (VVC) tổ chức khóa tập huấn cho thanh niên kiến thức về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, cách thức ngăn chặn bạo lực thông qua kênh truyền thông mạng xã hội.

Khóa tập huấn diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3 đến 5/ 8, thu hút hơn 30 học viên là thủ lĩnh các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trên toàn quốc trong mạng lưới tình nguyện viên toàn quốc của VVC.

Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới, cách thức nhận biết các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong cuộc sống thường ngày, nguyên nhân gốc rễ của bạo lực cũng như hậu quả và cách thức phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Ngoài ra, khóa tập huấn sẽ trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để gắn kết và huy động những thanh niên khác trong phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái thông qua phương tiện truyền thông mạng xã hội.

Cụ thể, dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên sẽ trực tiếp xây dựng những kế hoạch truyền thông trên mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của thanh niên trong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Bà Vũ Phương Ly, chuyên gia chương trình của Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nói: “Hiện nay, Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng với tỷ lệ cao thanh niên trong cơ cấu dân số. Sự tham gia của thanh niên trong việc thay đổi những định kiến giới xưa cũ và thúc đẩy những mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh, không bạo lực là rất cần thiết và quan trọng. Các chương trình phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không thể có hiệu quả cao nếu thiếu sự tham gia tích cực của thanh niên.”

Lớp tập huấn là một hoạt động thuộc giai đoạn đầu tiên trong khuôn khổ dự án “Huy động sự tham gia của thanh niên trong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thông qua kênh truyền thông mạng xã hội” do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ phối hợp triển khai cùng Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam.

Dự án được hình thành trên cơ sở xác định kênh truyền thông mạng xã hội là một trong những phương tiện hiệu quả để tiếp cận, huy động và thúc đẩy thế hệ trẻ hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và bé gái.

Dự án do Quỹ Sáng kiến Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Thái Lan tài trợ.

Ở giai đoạn sau của Dự án, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam sẽ lựa chọn và tiếp tục hỗ trợ các học viên triển khai thực hiện và nhân rộng các sáng kiến về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên mạng xã hội được xây dựng thông qua khóa tập huấn./.