Sự kiện quốc tế 17-24/9: Trung Quốc bị hạ xếp hạng tín nhiệm

Trung Quốc bị hạ tín nhiệm, động đất tại Mexico, Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên nằm trong số những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.
(Vietnam+)