Sự kiện quốc tế 19-25/2: Bế mạc Olympic, toàn văn CPTPP

Thế vận hội mùa Đông kết thúc, Công bố toàn văn thỏa thuận CPTPP với nhiều điều khoản thay đổi, tiền điện tử Venezuela, Hội nghị an ninh Munich là ba trong số những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.
(Vietnam+)