Sự kiện quốc tế 20-26/9: Tang thương động đất tại Indonesia

Thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng tại Indonesia, Phiên hợp thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc, rơi chiến đấu cơ F-35 tại Mỹ nằm trong số những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.
(Vietnam+)