Sự kiện quốc tế 25-31/7: Phiến quân bắt đầu ra hàng quân đội Syria

Những thông tin trái ngược nhau về việc phiến quân ra hàng Syria, bà Hillary Clinton đi vào lịch sử nước Mỹ, các vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ và Đức nằm trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
(Vietnam+)