Sự kiện trong nước 10-16/10: Mưa lũ lịch sử ở các tinh miền Trung

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIIl bế mạc và mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây nhiều thiệt hại là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
(TTXVN/Vietnam+)