Sự kiện trong nước 12-18/11: Thông qua Nghị quyết phê chuẩn CPTPP

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP, xem xét thi hành kỷ luật các ông Tất Thành Cang và Bùi Quang Vinh là những sự kiện nổi bật của Việt Nam tuần qua.
(Vietnam+)