Sự kiện trong nước 16-22/7: Xôn xao vụ điểm thi cao bất thường

Điểm thi cao bất thường tại Hà Giang dẫn đến việc rà soát lại kết quả thi ở hàng loạt địa phương là một trong những vấn đề gây chú ý nhất trong tuần vừa qua.
(Vietnam+)