Sự kiện trong nước 20-26/11: Bãi nhiệm chức danh ông Nguyễn Xuân Anh

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng, bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nằm trong số những sự kiện Việt Nam nổi bật tuần qua.
(Vietnam+)