Sự kiện trong nước 20-27/12: Đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hội nghị Trung ương Đảng biểu quyết đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và GDP 2015 đạt mức cao nhất 5 năm qua là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
(TTXVN/Vietnam+)