Sự kiện trong nước 22-28/10: Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trong nước nổi bật nhất tuần qua.
(Vietnam+)