Sự kiện trong nước 5-11/2: Tiếp tục xét xử các vụ án lớn

Kết quả điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ, tuyên án vụ PVP Land, ngày hội lớn của kiều bào mỗi năm nằm trong số những sự kiện nổi bật của Việt Nam trong tuần qua.
(Vietnam+)