Sự kiện trong nước 7-13/5: Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bê bối của ca sỹ Phạm Anh Khoa, hai hiệp sỹ đường phố bị đâm tử vong nằm trong số những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.
(Vietnam+)