Thứ Ba, Tháng Mười 17/10/2017

Sự nghiệp lừng lẫy của huyền thoại Rock 'n' Roll Chuck Berry

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Chuck Berry là một trong những nghệ sỹ tiên phong của dòng nhạc rock 'n' roll và góp phần định hình văn hóa Mỹ hiện đại.