Sua doi chuc nang cua Ban quan ly Khu cong nghe cao va cac KCN Da Nang hinh anh 1Công nhân làm việc tại một khu công nghiệp ở Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 892/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 1296/QĐ-TTg.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

[Đà Nẵng cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án công nghệ cao]

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Quyết định số  892/QĐ-TTg đã bổ sung chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý đối với khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 6/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1.

Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; do Công ty cổ phần phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)