Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)

Tên chính thức: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)

Loại hình: Doanh nghiệp cổ phần

Ngành nghề: Ngân hàng

Năm thành lập: 05/1993

Trụ sở: 170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Chủ tịch hội đồng quản trị: Vũ Văn Tiền

Tổng giám đốc : Phạm Duy Hiếu

Doanh thu: 4.396 tỷ VND (2013)

Các sản phẩm nổi bật: Dịch vị ngân hàng, tài chính

Số nhân viên:

Website : www.abbank.vn