Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Tên chính thức: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Loại hình: Ngân hàng thương mại

Ngành nghề:   Ngân hàng    

Năm thành lập: 26/03/1988

Trụ sở: 18 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Chủ tịch hội đồng thành viên: Trịnh Ngọc Khánh

Tổng giám đốc: Nguyễn Ngọc Bảo

Doanh thu: 60.000 tỷ đồng (2010)

Các sản phẩm nổi bật:

·         Tài khoản cá nhân

·         Tài khoản doanh nghiệp

·         Tài khoản tiết kiệm

·         Thẻ tín dụng

·         Thanh toán quốc tế

Số nhân viên: 40.000 người

Website: www.agribank.com.vn