Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt

Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt

Tên chính thức: Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt

Loại hình: Công ty cổ phần

Ngành nghề: Bảo hiểm, Tài chính

Năm thành lập: 1964

Trụ sở: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ tịch hội đồng quản trị: Đào Đình Thi

Tổng giám đốc:
Nguyễn Quang Phi

Doanh thu: 19.050 tỷ (2014)

Website: http://www.baoviet.com.vn