Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên chính thức: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Loại hình: Tổng công ty nhà nước

Ngành nghề:   Tài Chính, Ngân hàng

Năm thành lập: 26/04/1957

Trụ sở: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị: Trần Bắc Hà

Tổng giám đốc: Phan Đức Tú

Doanh thu:

Các sản phẩm nổi bật: Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Đầu tư Tài chính

Số nhân viên: 13.000 người (2008)

Website : http://www.bidv.com.vn/