Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

Tên chính thức: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

Loại hình:         Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước

Ngành nghề:     Điện lực

Năm thành lập: 25/6/2010

Trụ sở:             11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Lãnh đạo:         Chủ tịch HĐTV- Hoàng Quốc Vượng

                          Tổng giám đốc- Phạm Lê Thanh

Doanh thu:        172.000 tỷ đồng (2013)

Các sản phẩm nổi bật:  Sản xuất, điều độ, mua, bán buôn, xuất, nhập khẩu điện năng, đầu tư và quản lý các dự án điện.

Số nhân viên:  67.000 người

Website:           www.evn.com.vn