Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines

Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines

Tên chính thức: Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (Jetstar Pacific)

Loại hình: Công ty cổ phần

Ngành nghề: Sản phẩm, dịch vụ Hàng Không

Năm thành lập: 2008

Trụ sở: 112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Dương Trí Thành

Tổng giám đốc: Lê Hồng Hà

Doanh thu: 2.771 tỷ VND (2010)

Website: www.jetstar.com