Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

Tên chính thức: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

Loại hình: Công ty cổ phần

Ngành nghề: Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm

Năm thành lập: 1994

Trụ sở: Hà Nội,Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị: Lê Hữu Đức

Tổng giám đốc : Lê Công

Doanh thu: 13.456 tỷ VND (2013)

Các sản phẩm nổi bật: Dịch vị ngân hàng, tài chính, bảo hiểm

Số nhân viên: 5221 người

Website : www.mbbank.com.vn